دفاتر خدمات قضایی مزایا و معایب این درگاه قضایی
28 بازدید
موضوع: حقوق

ارائه خدمات الكترونیك قضایی وبرنامه های تحول د رقو ه قضاییه

 با حضور مهمان کارشناس  و حقوقدان حجت الاسلام دكتر محمدامین وحدانی نیا

 در این برنامه حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا به مزایا و معایب دفاتر خدمات قضایی پرداخته و بر فرهنگ سازی در جهت استفاده مردم از ساما نه ثنا و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی تاکید نمود. 

دکتر وحدانی نیا تاسیس این دفاتر را در راستای برنامه های توسعه قضایی و در راستای قوانین موجود از جمله تبصره2 ماده 655 قانون ایین دادرسی کیفری دانست و به ایین نامه اجرایی این دفاتر اشاره نمود. وی از جمله مزایای این دفاتر را ارتقای سطح امنیت اوراق قضایی در بدو مراجعه به دادگستری ها ، کاهش هزینه ها  ،حرکت در راستای دولت الکترونیک، کاهش مراجعات مردمی،  استفاده از وقت وزمان ، خصوصی سازی مقدمات کارقضایی ، و کنار گذاشتن روش های سنتی در بخشی از فرایند هاب قضایی ذکر نمود

وی کندی سیستم و شبکه مخابرات، اسکن های  ناخوانا  از اوراق در برخی موارد ، افزایش خواسته مانند اعسار بدون اطلاع خواهان و  ثبت ادرس های ناقص در  هنگام ثبت دادخواست و ... را از جمله معایب قابل رفع این دفاتر دانست

 بنی صفار(تهیه كننده صدا و سیما)، خوشكام(كارشناس مجری)،، احمد علوی رنجبری(وكیل پایه 1دادگستری)، دكتر مجید جعفری(رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی) و ارتباط تلفنی با جلیل رحیمی(عضو هیئت رئیسه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

 صوت برنامه در ادرس زیر  رادیو گفتگو

)http://webapp.iranseda.ir/EpgRecordArchive.aspx?VALID=TRUE&epgId=145548473&chid=29