آیا اصولا خدایی هم هست؟
11 بازدید
موضوع: جامعه شناسی
خدا در کجاست؟
پدرم می گوید :  در  تاریکی دنیا ، خدا را با مکافات عمل مردمان  يافته ام ؛ ولی پسرم تو و برادرت هنوز در پی اثباتش با برهان  هاي  حکمت وفلسفه ای ؟
.او پیرمرد روستا زاده ولی نیک اندیشی است که شور وشوق مطالعات فردی وی  هنوز من و دیگر فرزندانش را  راهبری می کند. مردم منطقه ما کلام او را بیش از من نافذ می دانند. زیرا او به زبان خودشون سخن می گوید.فصاحت و بلاغت در معانی بیان یعنی همین! من در برابر او با همه اطلاعات در فن خطابه احساس کم اوردن دارم! 
الحمد الله علی کل نعمه
 آری! همه علوم وفنون امروز کاربردی اش عینی تره.موسسات عریض و طویل اموزشی و کارگاهای پرطمطراق و حتی نشرکتاب های امروزی بر جنبه کاربردی موضوعات تاکیدمیدانی داشته ومانور می دهند.اعتقادات هم گاه همینطوری بهتر درک می شود .خداشناسی در نگاه کاربردی و در میانه داد و بی دادهای آدمیان در کوچه وبازار به دست می آید.
پدرم می گوید من بچه یتیمی بودم وامانده از نعمت پدر و مادرکه  از کودکی بدون حمایت خاصی رشد نمودم . به گذشته ام که می نگرم در احوالات دوستان و رفیقان هر که را می شناختم آنان که بیراهه رفتند خدا در همین دنیا  در مال یا جان یا خانواده شان عادلانه تلافی کرد؛ پس خدایی حتما پشت این احوالات وجود دارد.من او را این گونه ديده و حس  کرده یه یقین می رسم .عرفان شهودي و شناخت معلولی يعني اين! گفته پدرم را خیلی های دیگر تجربه کرده اند. در روایات برخی رفتارها در همین دنیا مکافات دارد یکی اش ظلم است ،دوم بی احترامی به والدین، سوم بریدن رابطه خویشی و... 
شاعر هم  چه بایسته می گوید:
 هر چه کنی به خود کنی/ گر تو چه نیک وبد کنی!
چه پدیده جالبی! وقتی با مچ بسته و جهت انگشت به شخصی اشاره کنی ناخوداگاه سه انگشت دیگرت به سمت خودت  فرورفته و نشانه می رود، این یعنی؛
 این جهان کوه است وفعل ما ندا/که نداها باز اید سوی ما
دکتر محمد امین وحدانی نیا
https://www.instagram.com/p/B9DCNWwAGMdhCZeOJTbzkwxmnxBX_yyioQFkDo0/?igshid=rnd4gxhlymoy