فقه حقوقی و فهم دوستی
12 بازدید
موضوع: جامعه شناسی
حقوق دوستی
بزرگترین اعتراف رونالدو این بود که همیشه خودم را مدیون یک دوست دوران نوجوانی می دانم.
چرا؟ هر دو برای بازی انتخابی بارسلونا رفتیم و در یک بازی در نوک پیکان حمله قرار داشتیم یک گل را دوستم زد و دیگری را من. گل سومی را در حالی که دوست من در قلب دروازه بان قرار داشت چرخید و به سوی من پاس داد و من گل سوم را کاشتم. این پیچ تاریخی سبب انتخاب من و تحول در زندگی شد. بعد یواشکی سوال کردم چرا به من پاس دادی؟ گفت فکر کردم لیاقت تو بیشتر است برو به قله ها. خبر نگاران به سراغ همان دوست نوجوانی رونالدو رفتند. قضیه را تایید کرد و گفت از همان روز من بیکار شدم و مسیر زندگی را باختم. خبر نگار پرسید پس زندگی مرفه و خوشبخت را از کجا داری؟گفت از رونالدو او مرا فراموش نکرد و بی مروت نبود.
آری انسانیت به ادعا نیست، بیایید کمی به دوستان خوب قدیمی برای رضای خدا وفادار باقی بمانیم.همه آنانی که گل های زندگی را مدیون مرامشان هستیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا . در راس همه دوستی ها دوستی برای خداست. دوستان سلامی تو را به نانی یا کلامی و مقامی واگذار می کنند. محمد امین وحدانی نیا