مدیریت جهادی
402 بازدید
تاریخ ارائه : 8/17/2014 8:13:00 AM
موضوع: مدیریت

جلوه هایی از مدیریت جهادی اقتصاد و فر هنگ

مدیریت جهادی به معنای پهن کردن سفره گپ و چند روزی گرده گرفتن در وزار تخانه ها وادارات نیست.

مدیریت جهادی به معنای بخشنامه صادر کردن و راه اندازی دستور هرمی از راس سازمان ها نیست.

مدیریت جهادی به معنای برخورد شعاری با راهبردهای سالانه  واساسی رهبری  دلسوز (مد ظله العالی) نیست.

مدیریت جهادی به معنای ذبح کردن ارزشها ویا بازی کردن با واژهای مقدس نیست

مدیریت جهادی به معنای آب ونان عده ایی در آب باریکه زندگی نیست.

 مدیریت جهادی به معنای مقاومت در برابر نوگرایی و تحول نیست

مدیریت جهادی به معنای بی نظمی وانضباط نداشتن نیست

مدیریت جهادی به معنای نهاد ستیزی وتجربه سوزی نیست

 مدیریت جهادی به معنای سالی دیگر همانند سال شیر وپلنگ  وخرس ومارنیست هرچند در هجمه  قدرت های دیو صفت و  توطئه خزنده آنان همه سال ما نیازمند تدبیر و مدیریت جهادی می باشد لیکن؛

 مدیریت جهادی یعنی هشدار  ولایی !

مدیریت جهادی یعنی کار برای رضای خدا و ملکوتی کردن امور این ملک دنیایی

 مدیریت جهادی یعنی لبیک گفتن با اعتقاد زیر پرچم با نگاه رهبری

مدیریت جهادی یعنی بحران شناسی در بروکراسی اداری.

مدیریت جهادی یعنی بر سر فرصت  تمدن  سازی و گسرش فر هنگ ناب اهل بیت که دیگر تا ظهور امام زمان(ع) در اختیار ما قرار نمی گیرد معامله نکردن.;کشوری که امام زمان (عج)خطاب به میرزای نایینی فرمودند: اینجا شیعه خانه ماست؛می شکند،خم می شود ،خطر هست ولی ما نمی گذاریم سقوط کند نگهش می داریم!

 مدیریت جهادی یعنی چا لشهای  مدیریت غربی و یا دیمی وتجربی را شناختن و  باحل آنها بی غفلت وبدون دورزدن موانع  در یک کلام برای همیشه خیال خود را راحت کردن

مدیریت جهادی یعنی  تاسی به فرهنگ ناب جهاد سازندگی ودفاع مقدس

  مدیریت جهادی یعنی پل زدن به افق ناب ذهنی شهدا و ایثار گران آن دوران جبهه و جهاد

مدیریت جهادی یعنی دوباره وصیت نامه امام(قدس سره) و شهدا را خواندن وتوشه برگرفتن از اندیشه های رفیع و خالصانه آنان!

مدیریت جهادی یعنی حرکت با اعتماد به نفس و پشت کار 

مدیریت جهادی یعنی از آ هنگ این شعار  ناب گذشتن وبه میدان فرهنگ سازی واجرا در افتادن

 مدیریت جهادی یعنی هر مدیری حرکت و تحول را از خود اغاز کردن

 مدیریت جهادی یعنی جلو افتادن بسیجی وار وهمه را دنبال خود کشاندن

 مدیریت جهادی یعنی روز وشب نشناختن

مدیریت جهادی یعنی به بهانه کمی امکانات و فراهم نبودن شرایط ایستا نماندن

 مدیریت جهادی یعنی تحریم ها را به فرصت سازندگی متحول کردن با نگاه به درون  درتلاش و کوشش خدایی

مدیریت جهادی یعنی بین تعهد وتخصص آشتی دادن

 مدیریت جهادی یعنی  مدیریت تردید آمیز و روز مره نداشتن

مدیریت جهادی یعنی شور در نوردیدن عرصه های خدمت و سازندگی

مدیریت جهادی یعنی نیروی انسانی که از ابزار مهم مدیریت و گاه تهدید بوده را ساختن. در یک کلام  پروریدن رزمنده بی منت در عرصه های خدمت!

مدیریت جهادی یعنی اهمیت به امر آموزش نیروی انسانی و تغییر رویکرد اموزش های نظری به کاربردی وتبدیل انبوه کارنامه های شرکت در دوره های اموزشی بی ثمر به کارنامه های تحول ونو آوری فرهنگی وتکنولوژی در عرصه خدمت رسانی وکا آرایی

مدیریت جهادی یعنی بومی کردن سرفصل های رهبری در هر سازمان و وزار تخانه به فرا خور چا لشها و ما موریتهای محوله

مدیریت جهادی یعنی گرد هم آمدن وباغچه آفت زده  تحت مسوولیت خود را بیل زدن وعلف های هرزه را چیدن بدون اینکه فقط به اصلاح سطحی شاخ وبرگ اکتفا کنیم

 مدیریت جهادی یعنی .... یعنی ....یعنی ...(طنین عدالت- دکتر محمد امین وحدانی نیا,)