دروغ گویی یکی از عوامل اصلی طلاق می باشد
308 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

پدیده دروغ در خانواده ها یکی از عوامل ازدیاد طلاق شده است!
 امروزه یکی از عوامل اصلی طلاق در خانواده ها دروغگویی زوجین است. این پدیده زشت که اخیرا در پرونده های زیادی از دادگا ههای خانواده به اعتراف زوجین عامل اصلی بدبینی و  بی اعتمادی و در نتیجه طلاق  گردیده ،ناشی از  بستر های اجتماعی و تربیتی  متعدد  و ناسالم است.   سیاستمدار دروغگو،والدین دروغگو،دوستان دروغگو، فیلم و سریال ها با آموزه  دروغ و ریا کاری ،ماهواره و رسانه هایی دشمن نهایت در آزمایشگاه خانواده و پرونده های طلاق بازتاب عملی دردناکی  داشته است ؛ مدیران  اجتماع ،مربیان ، والدین و جامعه شناسان بایستی در این باره تدبیر جدی کنند. زمانی که  باعادت زشت دروغ پردازی از خردسالی مبارزه نشود ، آنگاه که در جامعه  با پدیده  فریب و نیرنگ برخورد فرهنگی نکنیم ، وقتی دغدغه رسانه های ما سم زدایی از این ویروس شوم نشود؛ گفتن کذب و دروغ در فرهنگ ما و خصوصا نزد زوجین یک  پدیده ماندگار و مخرب خانه -کاشانه و بر باد دهنده صداقت و یکرنگی است.. چه بسا زوجینی که  فاکتور مهم طلاق را همین عامل دروغگو بودن در راس هرم رذیله های اخلاقی  همسران ذکر می کنند!!!!! چه زیبا فرموده اند:از وصایای حضرت علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت حسن (علیه السّلام) ا: ناخوشی دروغگویی از تمام  ناخوشیها قبیح تر و ناپسندتر است.منبع: مستدرک،ج2،ص100
 اگر در جامعه غیر دینی زمان قبل از انقلاب یک پژوهشگر  تحلیل منفی دارد عجیب نیست ؛(الکسی سولینکوف شاهزاده روسی که حدود صد و چند سال قبل به ایرانی مسافرتی کرده در سیاحت نامه خود می نویسد: "درستی، صفتی است که در ایران وجود ندارد... دروغ به طوری در عادت و رسوم این طبقه (طبقه نوکر و کاسب و دکاندار) از مردم ایران ریشه دوانیده است که اگر احیانا یکنفر از آنها دروغ نگوید، رسما از شما جایزه و پاداش می خواهد!") اما در جامعه اسلامی که هزینه ها شده تا سیره علوی حاکم شود و در صدد حاکم شدن ارزش ها در همه بخش ها  تلاش می شود درمان دیر هنگام پدیده دروغگویی خسارت جبران ناپذیری خواهد بود!
( دکتر محمد امین وحدانی نیا)