دروازه های بدن:
106 بازدید
موضوع: تفسیر

   ضرورت حفاظت از درواز های ورودی آدمیت 

!

نکاتی در تفسیر قران.

 مسجد الرضا غرب تهران خ ایت الله کاشانی  ////دکتر محمد امین وحدانی نیا

 با نگاه به قران می توان  گفت:

  آیه 9 سوره سجده:  « ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع والابصار و الافئده ...»   ابتدا سخن از میزان کردن خلقت انسان  دارد. پس از آن  دمیدن نفخه روحانی ، یعنی  گوهری در صدف ! پس نقش گوش و  چشم و قلب پس از دمیدن روح چه بوده است؟ مگر خلقت در مرحله قبل پایان نیافته بود؟

 شاید بتوان گفت: در اینجا مراد  دروازه های ورودی  است که  از طریق آن می توان به گوهر مقدس «روح خداوندی»  همان دنیای ملکوتی فرشته گونه رسید . یعنی انسان  از دروازه گوش ، چشم ،دل ، و حتی زبان  و .... استکه  عبور می کند وبه دنیای ملکوتی شدن می رسد. تامل کن ورودی آن اگر اندیشه حیوانی باشد به  آن روح قدسی نمی رسی، اما اگر ورودی آن  غذای  ناب باشد خواهی توانست گوهر ملکوتی را کشف کنی   و کاشف الغطا باشی

 با این نگاه شعر شاعر با با طاهر هم معنی دیگری  پیدا می کند:

 زدست دیده و دل هر دو فریاد ....

 این گذرگا ه ها می تواند میقات رسیدن به سرزمین معشوق و کسب نور الهی باشد یا همدرب هایی که به روی راهزنان و سارقان جان گشوده شده وارد مسجد وجود شده اند 

 رسانه های امروز  راهزنانی اند که اگر دروازه های انسانیت بی حد و حصر  بروی آنان گشوده شود گوهر ادمیت را به سرقت خواهند برد . مگر هالیوود امریکایی و مانند ان چیزی غیر از این رسالت دارند؟ اندک مطالعه ایی در  افکار تولید کنند گان این متون رسانه ایی هر کم خردی را به فاجعه بشریت رهنمون می سازد، چه رسد به مدیران و سیاستمداران  فرهنگی اجتماع که باید به اندازه لازم کیس باشند !

 آیا نباید از نقش رسانه های امروزی در غذای روح و جان  وجنبه منفی آن غافل شد؟. به هم ریختن خانواده  و روابط اجتماع معلول روح آلوده است. سرچشمه ها که زلال نباشد همه دور دستها لجن است.!

 دیگر نمی توان امواج گوناگون با لای پشت بام ها و  فضای مجازی رسا نه ایی درون اتاق خواب ها را بی و حد وحصر بر گذرگا های جسم و جان سرازیر کرده ، آنرا  بلای جان نموده و گوهر آدمیت و اخلاق را دو دستی  تقدیم  مدیران راهزن این شبکه های مجازی و رسانه ای نماییم.  مدیرتنی که خود پیدا و نهان به اهداف شیطانی خود اذعان دارند

امروزه سواد رسانه ایی یک ضرورت برای خانواده ها و مدارس است. فلینظر الانسان الی طعامه ای علمه

 جانور فربه شود از راه نوش                    ادمی فربه شود  از راه گوش

  برداشت : محمد امین وحدانی نیا. سایقه نشر دارد