گفتگوهای حقوقی و کاربردی
82 بازدید
موضوع: حقوق
محل مصاحبه : سیمای استانی خراسان جنوبی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : انتن زنده استان و ماهواره جمهوری اسلامی ایران
تعداد شرکت کننده : 0

 این گفتگوها بیش از پنجاه بخش در کانال تلوزیونی طنین عدالت قابل دریافت است ادرس زیر:http://www.aparat.com/hajaminv