سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری 
روحانی حج و عمره 
 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
گروه حقوق دانشگاه ها 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
گروه معارف دانشگاه ازادبیرجند 
مدرس 
 
 
تدریس 
همکاری 
کمیسیون ماده صد شهرداری 
عضو 
 
 
حقوقی 
همکاری 
کمیسیون نظام مهندسی کشاورزی 
عضو 
 
 
تخلفات 
همکاری 
کمیسیون اختلافات کارگر و کارفرما 
عضو 
 
 
حقوقی 
همکاری 
جامعه بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی 
مسوول 
 
ادامه دارد 
فرهنگی حقوقی علمی 
همکاری 
صدا وسیما 
کارشناس 
 
 
مصاحبه زنده 
همکاری 
اموزش مراکز اداری 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مرکز اموزش مدیران و عوامل حج وزیارت 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اموزشی 
همکاری 
معاونت پیشگیری از جرم 
هیات مدیره بنیاد فرهنگی حمایت از خانواده و پیشگیری ها 
 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
هیات نظارت برانتخابات شورای نگهبان در مشهد 
عضو 
 
 
نظارتی 
همکاری 
تیپ امام صادق (ع) 
روحانی رزمی تبلیغی 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
مرکز شوراهای حل اختلاف کشور---استانی 
معاون 
 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاههای دولتی،پیام نور وازاد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق تجارت 
تدریس 
دانشگاههای دولتی،پیام نور وازاد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق مدنی ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷ 
تدریس 
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق خانواده 
تدریس 
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
قواعد فقه 
تدریس 
کارمندان دادگستری خراسان 
مدرس 
 
 
اخلاق اداری 
تدریس 
دانشگاه ازاد و پیام نور خراسان جنوبی 
مدرس 
 
 
آیین دادرسی مدنی 1-2-3 
تدریس 
دانشگاه آزاد بیرجند 
مدرس 
 
 
حقوق بین الملل خصوصی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
رویه قضایی 
تدریس 
دانشگاه ازاد بیرجند 
مدرس 
 
 
معارف 1-2 
تدریس 
بسیج زنان سپاه خراسان جنوبی 
مدرس 
 
 
حقوق زن در مقررات 
تدریس 
دانشگاه ازاد بیرجند 
مدرس 
 
 
تفسیر قران 
تدریس 
دانشگاه ازاد و پیام نور بیرجند 
مدرس 
 
 
مقدمه علم حقوق 
همکاری 
مرکز اموزش تخصصی مدیران وعوامل حج وزیارت 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اموزشی