سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری 
روحانی حج و عمره 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فرهنگی 
همکاری 
گروه حقوق دانشگاه ها 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تدریس 
همکاری 
گروه معارف دانشگاه ازادبیرجند 
مدرس 
 
 
تدریس 
همکاری 
کمیسیون ماده صد شهرداری 
عضو 
 
 
حقوقی 
همکاری 
کمیسیون نظام مهندسی کشاورزی 
عضو 
 
 
تخلفات 
همکاری 
کمیسیون اختلافات کارگر و کارفرما 
عضو 
 
 
حقوقی 
همکاری 
جامعه بسیج حقوقدانان خراسان جنوبی 
مسوول 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فرهنگی حقوقی علمی 
همکاری 
صدا وسیما 
کارشناس 
 
 
مصاحبه زنده 
همکاری 
اموزش مراکز اداری 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی 
همکاری 
مرکز اموزش مدیران و عوامل حج وزیارت 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اموزشی 
همکاری 
معاونت پیشگیری از جرم 
هیات مدیره بنیاد فرهنگی حمایت از خانواده و پیشگیری ها 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فرهنگی 
همکاری 
هیات نظارت برانتخابات شورای نگهبان در مشهد 
عضو 
 
 
نظارتی 
همکاری 
تیپ امام صادق (ع) 
روحانی رزمی تبلیغی 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
مرکز شوراهای حل اختلاف کشور---استانی 
معاون 
 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاههای دولتی،پیام نور وازاد 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حقوق تجارت 
تدریس 
دانشگاههای دولتی،پیام نور وازاد 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حقوق مدنی ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷ 
تدریس 
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حقوق خانواده 
تدریس 
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
قواعد فقه 
تدریس 
کارمندان دادگستری خراسان 
مدرس 
 
 
اخلاق اداری 
تدریس 
دانشگاه ازاد و پیام نور خراسان جنوبی 
مدرس 
 
 
آیین دادرسی مدنی 1-2-3 
تدریس 
دانشگاه آزاد بیرجند 
مدرس 
 
 
حقوق بین الملل خصوصی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
رویه قضایی 
تدریس 
دانشگاه ازاد بیرجند 
مدرس 
 
 
معارف 1-2 
تدریس 
بسیج زنان سپاه خراسان جنوبی 
مدرس 
 
 
حقوق زن در مقررات 
تدریس 
دانشگاه ازاد بیرجند 
مدرس 
 
 
تفسیر قران 
تدریس 
دانشگاه ازاد و پیام نور بیرجند 
مدرس 
 
 
مقدمه علم حقوق 
تدریس 
دانشگاه آزاد غرب تهران واحد قدس 
استاد 
1395/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حقوق مدنی 5 متون فقه اصول فقه 
همکاری 
گروه ارشد حقوق خصوصی 
استاد راهنما استاد مشاور دانشجویان 
1396/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حقوق مدنی وتجارت 
قضایی 
کمیسیوم منابع آبی تهران 
عضو 
1396/02/01 
1397/03/01 
حقوقی- قضایی 
همکاری 
مرکز اموزش تخصصی مدیران وعوامل حج وزیارت 
مدرس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اموزشی