مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد امین
نام خانوادگی:وحدانی نیا
پست الکترونیک:hajaminv@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.hajaminv.blogfa.com
نخصص ها:حقوق ، مدیریت ، سایر

زندگی نامه

 نوجوانی از،منطقه شاخنات در خراسان جنوبی استان علم وادب متولدساعت 5/30 روز پنج شنبه چهاردهم فروردین ماه 1354  ه.ش مطابق با بیستم جمادی الاول1394 ه.ق :تحصیل در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد ،تحصیل در دانشگاه علوم رضوی مشهد رشته حقوق ، تحصیل درحوزه علمیه مشهد  تا پایان کفایتین، تحصیل در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بورسیه دانشگاه مفید قم از طریق کنکور سراسری با پذیرش هم زمان در رتبه اول  کارشناسی ارشدحقوق خصوصی دانشگاه علوم رضوی  ، تحصیل در دروس خارج حوزه علمیه قم سطح 4، تحصیل در مرکز  تخصصی فقه وقضا در مقطع دکتری  اجتهادی حوزه قم و نهایت  ادامه تحصیل در مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه در تهران  با رتبه اول آزمون اختصاصی از سال تحصیلی 92-93..

 دارای مدرک دکتری پودمانی  سازمان مدیریت موضوع موافقت نامه شماره 36553/1803مورخ 23/2/1383

دارنده مقالات وپژو هشهای مختلف ، بیش از پانزده سال سابقه تدریس در دانشگاههای دولتی ،آزاد ،پیام نور وعلمی کاربردی اکنون دانشگاه  علوم قضایی تهران

دارنده سایت طنین عدالت و کانال تلوزیونی طنین عدالت در ادرس های زیر

http://www.aparat.com/hajaminv

http://hajaminv.blogfa.com/

https://telegram.me/tanineedalat

مقالات وپژو هش ها ازنویسنده: ۱-؛شرط جزایی در قرارداد(  Penalty Clause) )پایان نامه کارشناسی ارشد2-پایان نامه آموزش پودمانی  معادل دکتری برای دریافت گواهینامه تخصصی – پژوهشی قضایی موضوع موافقت نامه شماره 36553/1803مورخ 23/2/1383 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی ریاست جمهوری باموضوع ردیف هفتم تحدید مالکیت در مقررات شهرداری ها و مولف کتاب مسوولیت مدنی شهرداری در طح تملک 3-وجه التزام .4-؛بیع یا مالکیت زمانی(Time sharing) پنجم-انتقال  مجددریسک خریدار در تجارت بین الملل و  حقوق داخلی6-مسوولیت مدنی شهرداری 7- تحدید مالکیت در مقررات شهرداری با تکیه بر آرای دیوان عدالت اداری8-شهرداری در تقابل باحقوق اوقاف وادارات دولتی در  طرح تملک 9- بررسی سازمان قضایی  وصلاحیت دادگاههای مدنی مصر10 - مواردوجوب طلاق خلع بدون اجازه شوهر 11-تعدیل درقرارداد نکاح 12-پرسش وپاسخ های حقوقی روزنامه خراسان ۱3- اجازه ولی قهری در نکاح دوشیزگان 14-عیوب نوپدید و توسعه فسخ در نکاح15-گفتگو های حقوقی  صداوسیمای خراسان جنوبی  که فایل تصویری برخی مصاحبه ها در قسمت رزومه علمی وافزون بر آن ادرس زیر از کانال تلوزیونی طنین عدالت قابل دریافت می باشد:

http://www.aparat.com/hajaminv