* کلنا سردار سلیمانی *
11 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

سردار سلیمانی یک شخص نبود یک تفکر در بستر تاریخ است.

تفکری که از کوچه های بنی هاشم و سرای مولایمان علی و فاطمه سلام الله علیهما جوشیده و در عاشورا خیمه زده،امتداد آن در لبنان و سوریه و عراق و یمن خواب از چشم یزیدیان ربوده ، مشت در یقه آمریکا چهره به چهره وی را زمینگیر نموده است، همین تفکر مالک اشترهای دیگر علی را خواهد آفرید.(سلمان منا اهل البیت).

جوشش سردار سلیمانی ها در راهند.سرداران جهاد جوشش شما مبارک و خوش آمدید.ذوالفقاران علی به پیش!کلناسردار سلیمانی

محمد امین وحدانی نیا