مفهوم توسعه قضایی
6 بازدید
موضوع: حقوق

حجت الاسلام وحدانی نیا درباره مفهوم توسعه قضایی اظهار کرد: این توسعه علاوه بر توسعه ارائه خدمات به مردم می تواند توسعه مشارکت خود مردم در مبارزه با فساد و نظارت بر امور نیز باشد.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع ابعاد و اهمیت توسعه قضایی در دوره ریاست جدید قوه قضائیه و در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام دکتر محمدامین وحدانی نیا معاون قضایی و رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام وحدانی نیا در آغاز با بیان اینکه اولویت های قوه قضائیه بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری است، گفت: رئیس قوه قضائیه بر اساس تحول در قوه قضائیه و دستورات و تاکیداتی که وجود دارد تلاش می کند با کمک همکاران اقداماتی رو به جلو به ویژه در گام دوم انقلاب بردارد.

وی از اهمیت توسعه قضایی گفت و بیان کرد: توسعه قضایی را باید به معنای توسعه ارائه خدمات قضایی به مردم عنوان کرد. یکی از مصادیق این توسعه، ارائه خدمات الکترونیک قضایی و سایر خدمات الکترونیکی به مردم در این قوه است که در حقیقت یک نوع توسعه خدمات محسوب می شود.

معاون قضایی و رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب تهران در عین حال تصریح کرد: به معنای دقیق تر، توسعه قضائی در قوه قضائیه نداریم بلکه باید از جنبه پیشگیری و همچنین محدود کردن عناوین مجرمانه در این حوزه ورود کنیم. در حقیقت باید نسبت به قضا زدایی بسیاری از جرم ها اقدام کنیم تا به عنوان قضایی مطرح نشود. همچنین باید به مردم آموزش داده شود تا موضوعات کمتر جنبه قضایی پیدا کند و از طریق داوری و صلح و سازش و کمیسیون های شبه قضایی مسائل حل و فصل شود.

وی اشاره کرد: یکی از مشکلات مهمی که در قوه قضائیه وجود دارد، موضوع ورودی پرونده ها است زیرا روز به روز ورودی پرونده به قوه قضائیه افزایش پیدا می کند و باید با اقداماتی، مسائل کمتر در قالب پرونده به دادگاه ارائه شود و در نتیجه ورودی پرونده ها کاهش پیدا کند و بنابراین از این جنبه ها به دنبال توسعه قضایی در قوه قضائیه نیستیم بلکه به دنبال قضا زدایی و محدود کردن عناوین قضایی و جلوگیری از حقوقی شدن موضوعات بین مردم هستیم.

سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی در گفتگو با رادیو گفت و گو درباره مفهوم دیگر توسعه قضایی اظهار کرد: این توسعه در معنایی دیگر علاوه بر توسعه ارائه خدمات به مردم می تواند توسعه مشارکت خود مردم در مبارزه با فساد و نظارت بر امور نیز باشد. بنابراین توسعه قضایی هرگز به معنی گسترش پرونده ها که نتیجه آن افزایش حجم قوه قضائیه است، نخواهد بود./?
......... منبع رادیو گفتگو
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175113&n=452168