دعای زیبا مخصوص وکلاء وقضات عاقبت اندیش
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


الهی

استغفر الله العظیم من کل انسان ظلمته

استغفر الله العظیم من کل ظالم صاحبته

استغفر الله العظیم من کل زور نطقت به

استغفر الله العظیم من کل حق اضعته

استغفر الله العظیم من کل باطل اتبعته

استغفر الله العظیم من کل سر افشیته

استغفر الله العظیم من کل امین خدعته

استغفر الله العظیم من کل عرض هتکته

...................................................................................................................................................................

دعای مخصوص  وزیبا برای  وکلاء و قضات عاقبت نگر برگرفته از مفهوم ادعیه معصومین

..................................................................................................................................................................

خدایا

 ببخشایم  برای  انسان هایی که بر آنان ظلم نمودم.ببخشایم از بابت ظالمی که با او در تضییع حقوق زیان دیده همراهي كردم،ببخشایم بابت سخنان غیر واقعی که بر زبان راندم،حقوقی كه با قلم من ضايع شد،باطلی که در پی آن رفتم،ببخش به جهت اسرار مراجعینی که افشاء کردم و موكليني كه به آنان خيانت نمودم. و آبرویی که بیجا هتک نمودم


https://www.instagram.com/p/B9H59j8AnCCQ71QVvgsCCLxx3hEy6pr-wU9fDM0/?igshid=2nsegkjm1seh