فقه حقوقی فوت در حین خدمت , دیه
4 بازدید
موضوع: حقوق
نظریه حقوق زنده شماره 0001137  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا
«...دادنامه مورد اعتراض به  شماره  40198-1400 مورخ  22-1-1400 دادگاه حقوقی... تهران به خواسته دیه فوت فرزند که در پاسگاه مرزی جزیره مینو در مهرماه 1376 سرباز ناجا بوده و بر اساس آن رای بر بطلان دعوی دیه صادر شده، النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد که فارغ از استدلال دادگاه محترم نخستین, 1- ماده 117 قانون استخدام نیروی انتظامی فقط در خصوص تشخیص علت حادثه می باشد و متضمن اثبات ادعای دیه نیست2-به شرح نظریه کمیسیون188 مورخ 6-5-78 نیروی انتظامی متوفی در 28-7-76 به علت ... و احساس درد در قفسه سینه بستری و در ساعت 7 صبح روز 29-7-76 راسا پس از صبحانه از درمانگاه خارج و متوفی در مورخه 30-7-76 در رودخانه پیدا شده و اکثریت کمیسیون در مقابل نظر اقلیت بر فوت در حین خدمت وظیفه اظهار نظر نمودند.3- سرباز وظیفه به حکم مواد 15 و 9 قانون استخدام نیروی انتظامی در جمله مصادیق پرسنل نیروی انتظامی بوده که به حکم ماده 103 قانون استنادی اعمال فوت در حین خدمت به معنای تلقی فیض عظیم در مسیر انجام خدمت مقدس سربازی می باشد4- در فقه حقوقی سربازان وطن که در راه انجام وظیفه رفیع و جهاد کفایی خود جهاد در راه خدا نموده و جان خود را از دست می دهند علاوه بر ادای تکلیف از بهره  رفیع و معنوی آن بهره جسته و بهای خون مقدس رزمنده ( از سوی  پدر که بازنشسته شده پس از این دوره طولانی مدت) مشمول مقررات دیه نمی باشد، در این دلالت دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد..» وحدانی نیا