فقه تجارت بین الملل، مطالبات از نماینده انحصاری
11 بازدید
موضوع: حقوق

نظریه حقوق زنده 000358 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا

توجه: این سایت علمی و فقهی است. نظرات سابقه ثبت رسمی دارد ارجاع به نوسینده الزامی است

پرونده کلاسه 9909982160300038 شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 140068390011656583

 تجدیدنظر خواسته:ازدادنامه شماره160301930مورخه1399/12/26صادره ازشعبه38دادگاه عمومی حقوقی تهران

«...در موضوع دادنامه شماره1930-99مورخ26-12-99اصداری ازشعبه38 دادگاه حقوقی  تهران  که به خواسته مطالبه ارزخارجی40-94253یورو و هزینه های دادرسی مطرح و بر اساس آن  رای برمحکومیت نگارش یافته است... این مرجع در وارد نبودن اعتراض بارسیدگی به حقایق و امور موضوعی و نگاه مساله محور ، فی نفسه توجه و تمرکز  دارد که ؛

الف) اساسا مسکن کارکنان شرکت خانه سازی ... در حال تصفیه طرف دعوا نبوده و رایی له یا علیه این شرکت صادر نشده تجدیدنظر خواهی محملی ندارد. در این باره دادگاه قرا ررد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد. ب) در باره شرکت ایتالیایی کیپه( kiepe) با مسوولیت محدود شهرک صنعتی میلان، شرکت تجدیدنظرخواه  به شرح نظریه کارشناسی در اسفند 1392 در نمایشگاه خارج از کشور ارتباط برقرار نموده و نمایندگی انحصاری شرکت خارجی تحصیل شده است. اعتبار قرارداد  فروش انواع کالای ارایشی و ارایشگری از 2011 تا2015  می باشد. 25-2-93  تجدیدنظرخواه اعلام می دارد که بخش پیش پرداخت قرارداد از طریق صرافی در دبی انجام می شود. 35000 یورو در 30-2-93  از طریقی صرافی در دبی و 65000 یورو در  26-9-93  کشور استونی پرداخت می شود الباقی ثمن کالاهای ارسالی 4-94243 مورد ادعای شرکت ایتالیایی است.  حالیه مدیر عامل تجدیدنظرخواه با شماره ثبت247607 شرکت ... اقرار دارد که  کالا را  از شخص دیگری دریافت نموده ولی ثمن ان را  پرداخته است.  دادگاه توجه دارد که؛1- شرکت تجدیدنظرخواه نماینده انحصاری بوده و در تجارت بین الملل متعارف است که کالا خارج از شبکه نمایندگان انحصاری واگذار نمی شود. شرکت تجدیدنظرخواه اقرار به دریافت کالا دارد. پرداخت ثمن ادعایی است که به ضمیمه اصل عدم به اثبات نرسیده است. عوض از عهده شخصی خارج می شود که معوض به دارایی وی وار د شده است.2- کارشناس رسمی دادگستری الباقی طلب شرکت تجدیدنظرخوانده را همان 4-94243 یورو اعلام که از اسل 2014 تا کنون در حدود 6 سال می باشد. ص 101 پرونده. 3- شرکت ... اعتراض به نظریه کارشناسی نکرده هر چند به شرح لایحه  ص108 نظر کارشناس و بدهی را قبول ندارد.4- فاکتورهای خرید ص 43 پرونده و صورت حساب های ص 21 پرونده قرینه قضایی بر وجود مراودات مالی تجدیدنظرخواه با شرکت ایتالیایی می باشد.5- این که گاه ادعا می شود شخصی به نام میر . ... کالا را تحویل گرفته نافی مسوولیت تجدیدنظرخواه نیست چراکه در ایمیل و قراردادهای موجود نامبرده به عنوان کارمند شرکت نقش تحویل گیرنده کالا را برای شخص حقوقی داشته است. به شرح نظریه کارشناسی ص 102 پرونده اقای ... کالا را از گمرک جلفا و منطقه ازاد ارس ترخیص نموده و با کامیون به تهران در مقد موررد نظر شرکت تجدیدنظرخواه حمل نموده است.( پیوست شماره 8 بند 6 نظر کارشناسی ص 101).  دلایل، قراین و امارات مشروح پیش گفته  به مثابه وارد نبودن تجدیدنظرخواهی می باشد. بر این دلالت به اتکای قاعده فقهی« اوفوا بالعقود» و اندیشه اسلامی و پویای فقه شیعه که « لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می باشد. 

معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی شود. اشکال دیگری هم بر رای تجدیدنظرخواسته وارد نیست، ...» حجه الاسلام وحدانی نیا